SEEWOOD

Arhitektura sa respektom i obazrivošću. Seewood je interdisciplinarni projektantski tim, koji nudi projektantske usluge neovisno o vrsti građevisnkog materijala, dok težište rada leži u oblasti gradnje drvom, koje kao građevinski materijal objedinjuje konstruktivne i ekološke prednosti te prednosti građevinske fizike. Seewood nudi cjelokupna rješenja bez inkompatibilnosti prouzrokovane komunikacijskim problemima ili izborom pratnera.

Hohensinn Arhitektura

Nussmüller Architekten

Koppelhuber Tragwerksplanung

J. Riebenbauer Tragwerksplanung